پردازگرافيک

سرلاین

سرلاین ها استند هایی هستند که در دو سر انتهایی قفسه های یک لاین محصولات در فروشگاه قرار می گیرند و دارای مضمونی خاص و جدا از قفسه بوده و به طور مشخصی محصولات را به مخاطبین معرفی می کند. سرلاین ها با متریال MDF ساخته می شوند و می توان المان های برجسته بدون نور و یا نوردار به آن ها افزود.