پردازگرافيک

هنگر محصول

هنگرهای فروش، استفاده بهینه از فضا را در فروشگاه ها به خصوص فروشگاه های کوچک، مقدور می کنند. در محل هایی مانند ستون ها، جلوی شلف ها و یا دیوار کنار شلف ها نصب شده و علاوه بر فراهم نمودن محلی برای قرار گیری محصولات و ایجاد جلوه ویژه برای آن ها، موجب جلب توجه مخاطبین نیز می شوند.